Dunavox Grande-166

Korisničko uputstvo, Tehnički list, Energetska nalepnica

Datoteke za podršku

Naziv dokumentaTipJezikVerzija

Grande-166 Installation drawing

UgradnjaEnglish2021.V.1PregledatiPreuzimanje

Grande-166 Energy label

Energeska klasaEnglish2021.V.1PregledatiPreuzimanje

Grande-166 Bottle loading

Slaganje bocaEnglish2021.V.1PregledatiPreuzimanje