Vinski fižider treba postaviti na tamno mesto. Moraju biti zaštićeni od direktne sunčeve svetlosti ili bilo kakvih izvora toplote poput peći ili podnog grejanja.

Samostojeće vinske frižidere nije dozvoljeno ugrađivati. U tom slučaju uređaji neće moći pravilno da rade zbog nedovoljne ventilacije vazduha. Neprimereno postavljanje skratiće životni vek vinskog frižidera

Ne preporučujemo postavljanje frižidera za vino direktno iznad podnog grejanja. Toplota koja dolazi sa poda utiče na performanse hlađenja jedinice. Kompresor radi više nego što bi trebalo, što dovodi do smanjenog životnog veka.

 

Ugradni modeli vinskih frižidera imaju prednju ventilacionu rešetku. Uslov za normalan rad frižidera je da se ventilacija ne prekriva i da se dopustiti pravilno provetravanje vazduha. Ako je kuhinja dizanirana sa "coklom" preporučujemo da je uklonite ili da je probušite u istoj razmeri kao ventilacija.

 

Da. Smer otvaranja vrata može da se promeni ko svih modela , sem uređaja iz serije Home.

 

Ovo čini vinske hladnjake izuzetno jednostavnim za instaliranje, jer otvori za ventilaciju koji su obično potrebni za stvaranje protoka vazduha više nisu potrebni. Na dnu hladnjaka nalazi se ventilaciona rešetka koja omogućava hladnom vazduhu da dođe do kompresora.

Samo serija Home omogućava stavljanje otvorenih boca u frižider za vino. Serija Home ima namenski prostor za skladištenje otvorenih boca na dnu ormarića.